Projekt trafił do konsultacji i uzgodnień, które mają potrwać 14 dni.

Projekt zakłada m.in. modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym na okres roku, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Jednocześnie wprowadza zmiany w konstrukcji samego podatku i wiele wyłączeń.

Planowane jest także wprowadzenie aktualizacji rocznej indywidualnych danych podatnika (w terminie do dnia 30 września), uchylenie przepisów dotyczących "ukrytej dywidendy", zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych, przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, zmiany w podatku u źródła, zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych i uproszczenie przepisów o uldze na złe długi.

"Na etapie wprowadzania minimalnego podatku dochodowego dokonano oszacowania skutków finansowych jego funkcjonowania. Skutki po raz pierwszy wpłynęłyby na wysokość dochodów budżetowych w 2023 r. (za 2022 r.) w kwocie 1 520 mln zł. W wyniku odroczenia terminu wejścia w życie przepisów wprowadzających minimalny podatek dochodowy w okresie 1 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oszacowane skutki finansowe 2023 r. nie wystąpią" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

Reklama

Kwota 1 614 mln zł uwzględnia korektę wynikającą ze zmiany wskaźników makroekonomicznych mających wpływ na wysokość dochodów podatników w 2022 r., podano także.

Skutki finansowe wskazane na lata następne dotyczą modyfikacji zasad minimalnego podatku dochodowego (uwzględniają m.in. zmiany parametrów dotyczących tego podatku, podmiotów objętych (wyłączonych) tym podatkiem, definicji podstawy opodatkowania).

Skutki te - jak podano - mogą być jednak niższe, gdyż nie uwzględniają specyfiki szczególnych przepisów dotyczących minimalnego podatku dochodowego np. w zakresie wyłączenia z wyliczania straty lub wskaźnika rentowności kosztów inwestycji oraz przychodów i kosztów wynikających z transakcji z ceną regulowaną (podmioty branży energetycznej).

Wyliczenia nie uwzględniają również możliwości wyłączenia podmiotowego dla spółek wchodzących w skład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek komandytowych grupy, w której to grupie wskaźnik rentowności jest wyższy niż 2% (podatnik nie będzie wówczas objęty minimalnym podatkiem dochodowym), wskazano.

Niektóre z proponowanych rozwiązań mogą wpłynąć na zmniejszenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych np. zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej. Jednak z uwagi na ograniczony zakres danych projektowanych obszarów określenie skutków finansowych ich wprowadzenia nie jest możliwe do oszacowania, podsumowano.

(ISBnews)