Kolejne trzy ważne pozycje to poziom długu publicznego (13%), poziom stóp procentowych (9%) oraz poziom długu publicznego (9%), podano w raporcie.

Ankietowani przez Kantar bankowcy z 98 placówek oczekują, że inflacja w okresie grudzień 2020 - grudzień 2021 wyniesie 6,06%.

W maju 2021 r. w Polsce odnotowano inflację CPI w wysokości 4,7% r/r.

"Obecny kryzys i jego wpływ na polska gospodarkę częściej oceniany jest jako raczej słabszy lub zdecydowanie słabszy (50%) niż kryzys z roku 2008. Przeciwnego zdania jest 30% badanych" - czytamy także w raporcie.

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8-28 czerwca. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 98 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujące wszystkie typy banków krajowych.

(ISBnews)