„Lipiec br. był dziewiątym z rzędu miesiącem, w którym odnotowano spowolnienie wzrostu cen w UE. Dynamika cen w UE zmniejszyła się do +6,1 proc. rdr., wobec +6,4 proc. rdr. z czerwca. W strefie euro inflacja w lipcu również spowolniła, do +5,3 proc. rdr. W Polsce inflacja wyhamowała do +10,3 proc., z 11,0 proc. odnotowanych miesiąc wcześniej. Najwyższy wskaźnik inflacji HICP odnotowano na Węgrzech (+17,5 proc. rdr.), a najniższy w Belgii, w której ceny wzrosły o 1,7 proc. rdr.” – podał Polski Fundusz Rozwoju w raporcie, poświęconym europejskim gospodarkom, który został udostępniony PAP.

Jednym z elementów postępującej dezinflacji jest spadek cen w przemyśle. W czerwcu – bo za ten miesiąc dostępny jest komplet danych – w 27 krajach, a także w całej UE i strefie euro, odnotowano spadek inflacji producenckiej w stosunku do poprzedniego miesiąca.

„Nie ma kraju, w którym dynamika wzrostu cen przekroczyłaby 10 proc. W Polsce ceny w przemyśle były o 0,6 proc. wyższe niż w czerwcu 2022 r., wobec +2,9 proc. rdr. miesiąc wcześniej czy +20,3 proc. rdr. ze stycznia br. W UE ogółem ceny były o 2,3 proc. niższe niż rok temu, w strefie euro także odnotowano spadek cen, o 2,7 proc. rdr.” – czytamy w raporcie PFR.

Spadek cen w przemyśle

Reklama

Spadek cen w przemyśle może być związany ze spowolnieniem gospodarczym, widocznym w Unii Europejskiej. Widać je choćby w danych o produkcji przemysłowej za czerwiec.

„W czerwcu br. w 20 krajach, a także w UE i strefie euro, odnotowano ujemną dynamikę produkcji przemysłowej. W UE i strefie euro produkcja przemysłowa w czerwcu była o 1,2 proc. niższa niż rok temu. Spadek produkcji przemysłowej odnotowano także w największej gospodarce UE - Niemczech, o 1,4 proc. rdr. Tej samej skali spadek (tj. 1,4 proc. rdr.) miał miejsce w Polsce. Największy wzrost produkcji odnotowano w Danii (12,3 proc. rdr.), największy spadek w Estonii (12,7 proc. rdr.)” – stwierdzono w raporcie PFR.

Wskazano w nim także, że w całej UE wzrost gospodarczy – w ujęciu rok do roku – w I kw. 2023 r. wyniósł 1 proc. Taką dynamikę osiągnęła też strefa euro.

„W 21 krajach, w tym Polsce, odczyt dynamiki był niższy niż kwartał wcześniej” – podał PFR. (PAP)

autor: Marek Siudaj