"Do najczęściej wymienianych barier ograniczających inwestycje w bieżącym roku należą wysoka inflacja oraz wysokie koszty realizacji inwestycji" - podał GUS.

Według GUS, wysoka inflacja wymieniana jest na pierwszym miejscu przez przedsiębiorstwa budowlane, usługowe oraz jednostki handlu detalicznego i hurtowego (procentowy odsetek wskazań to odpowiednio: 59,7 proc., 55,2 proc., 52,8 proc. i 50,0 proc.).

Jak podaje GUS, jednocześnie w odniesieniu do bariery wysokiej inflacji, w porównaniu z poprzednimi badaniami w maju, następuje spadek odsetka wskazań dla wszystkich wymienionych powyżej grup przedsiębiorstw (spadki odsetka wskazań odpowiednio o: 4,3 pkt. proc., 4,7 pkt. proc., 7,4 pkt. proc. i 2,0 pkt. proc.).

GUS podaje, że w przypadku jednostek przetwórstwa przemysłowego główną barierą inwestowania są wysokie koszty realizacji inwestycji (55,6 proc. wskazań). W porównaniu z poprzednimi badaniami również tu sygnalizowany jest nieznaczny spadek odsetka wskazań (o 1,8 pkt. proc.).

Reklama

map/ asa/