"Najniższe roczne stopy odnotowano w Belgii (-1,7 proc.), Holandii (-1 proc.) i Danii (-0,4 proc.). Najwyższe roczne wskaźniki odnotowano na Węgrzech (9,6 proc.), w Czechach (9,5 proc.) i Rumunii (8,3 proc.). W porównaniu z wrześniem, roczna inflacja spadła w dwudziestu dwóch państwach członkowskich i wzrosła w pięciu" - czytamy w komunikacie.

"W październiku największy wkład w roczną stopę inflacji w strefie euro miały usługi (+1,97 pkt proc.), a następnie żywność, alkohol i tytoń (+1,48 pkt proc.), towary przemysłowe nieenergetyczne (+0,90 pkt proc.) i energia (-1,45 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy wynosił 2,9 proc. r/r.

W całej UE inflacja HICP obniżyła się w październiku do 3,6 proc. r/r.

Reklama