Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i marzec 2024 r.

kwiecień kwiecień marzec marzec
rdr mdm rdr mdm
OGÓŁEM 2,4 1,1 2 0,2
Inflacja towarów 1,1 1,1 0,4 0,1
Infflacja usług 6,2 0,9 6,6 0,3
Żywność i napoje bezalkoholowe 1,9 2,1 0,3 -0,1
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 4,6 0,4 5,2 0,3
Odzież i obuwie 0,4 2,6 1,1 3,3
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 1,4 0,2 1,3 0
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 2,2 0,5 2,6 0
Zdrowie 3,9 0,5 4 0,3
Transport -1,6 1,6 -2,9 0,1
Łączność 1,7 -0,8 2,6 0,9
Rekreacja i kultura 4,5 1,2 4,1 -0,7
Edukacja 9,0 0,2 9 0,2
Restauracje i hotele 8,3 0,7 8,6 0,7
Inne towary i usługi 5,1 0,7 5,4 0,5

(PAP Biznes)