Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020. Samorządy, które są starać się o te dotacje, mogą składać wnioski do konkursu od 31 stycznia do 30 kwietnia 2020 r. Które gminy dostaną dotacje ma być wiadomo w lipcu.

"Jeśli gmina chce przyciągnąć inwestorów, stworzyć dobre warunki do rozwoju firm, powinna wziąć w nim udział" - poinformował w przesłanym komunikacie prasowym urząd marszałkowski w Białymstoku.

Pieniądze w tym konkursie pochodzą z puli w RPOWP na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaskiego. Samorządy mogą się starać o środki na zarówno przygotowanie nowych terenów pod inwestycje jak i rozbudowę już istniejących.

Z programu można dofinansować takie prace jak np. przygotowanie dokumentacji na etapie studyjno-koncepcyjnym takich terenów, badania geotechnicze czy uzbrojenie takich terenów w konieczne instalacje, budowę dróg wewnętrznych na takim terenie.

"Zachęcam do udziału w tym konkursie, zwłaszcza że to ostatni konkurs na takie inwestycje w tym programie regionalnym" – mówi cytowana w komunikacie p o. dyrektora departamentu innowacji i przedsiębiorczości w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku Karolina Perkowska. Dodaje, że tereny pod inwestycje, to szansa dla firm, które chciałyby się rozwijać, a to zarówno miejsca pracy dla mieszkańców jak i wpływy z podatków dla gmin.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka