Wzrost gospodarczy

Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 22 analityków w okresie czerwiec-lipiec 2020 r., zakłada spadek na poziomie 3,6% w 2020 r., a następnie wzrost o 3,7% w 2021 r. i o 3,1% w 2022 r., wynika z raportu NBP.

W poprzedniej, marcowo-kwietniowej edycji ankiety centralna prognoza wynosiła 2,6% spadku w 2020 r. i 3,2% w 2021 r. i 2,8% wzrostu w 2022 r.

"Ankietowani eksperci są pewni, że w 2020 r. wystąpi w Polsce recesja (prawdopodobieństwo równe 92%). Zgodnie z typowymi scenariuszami, tj. zawartymi w 50-procentowym przedziale prawdopodobieństwa, głębokość recesji można szacować na od -5% do -1,8%. W 2021 r. można spodziewać się tempa wzrostu PKB między 2,1% a 5,2%, zaś w 2022 r. - między 1,9% a 4,2% (są to granice 50- procentowego przedziału prawdopodobieństwa). Scenariusze centralne na poszczególne lata to -3,6% dla 2020 r., 3,7% dla 2021 r. i 3,1% dla 2022 r., przy czym są one słabo zarysowane" - czytamy w raporcie.

Reklama

Scenariusze recesyjne w latach 2021-2022 nie są całkowicie wykluczone, lecz prawdopodobieństwo ujemnego tempa wzrostu PKB pozostaje bardzo niskie, równe 11% w 2021 r. i 9% w 2022 r., podał bank centralny.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

W tegorocznej letniej rundzie Ankiety Makroekonomicznej NBP uczestniczyło 22 ekspertów, reprezentujących instytucje finansowe, naukowe, związek zawodowy i organizację przedsiębiorców. Prognozy zostały przekazane między 15 czerwca a 3 lipca br., przy czym ich zdecydowana większość - w ostatnich czterech dniach badania ankietowego.

Średnioroczna inflacja

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji wynosi 3,3% na 2020 r., 2,3% na 2021 r. i 2,5% na 2022 r. W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 3,2% na 2020 i 2,5% na 2021 r. i 2,5% na 2022 r.

"Zagregowany rozkład prognoz inflacji CPI sugeruje, że z 85-procentowym prawdopodobieństwem średnioroczna inflacja w 2020 r. ukształtuje się powyżej celu inflacyjnego NBP. Scenariusz centralny to 3,3%, a granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa są równe 2,8% i 3,8%. Dla 2021 r. scenariusz centralny (równy 2,3%) nie jest dobrze zarysowany: równie prawdopodobne są wartości z zakresu 1,3-3,2%, który pokrywa się z 50-procentowym przedziałem prawdopodobieństwa. Z kolei w przypadku prognoz inflacji na 2022 r. najbardziej prawdopodobne wydają się wartości między 2,3% a 3,3%, przy typowych scenariuszach dopuszczających również ukształtowanie się inflacji nieco poniżej tego przedział (50-procentowy przedział prawdopodobieństwa to 1,6-3,3%). Scenariusz centralny dla inflacji CPI w 2022 r. to 2,5%" - czytamy w raporcie.

Prawdopodobieństwa inflacji znajdującej się w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego NBP dla poszczególnych lat horyzontu prognostycznego są umiarkowane i wynoszą ok. 60% w latach 2020 i 2022 oraz ok. 50% w 2021 r., podał bank centralny.

"O ile w br. prawdopodobieństwo inflacji powyżej celu inflacyjnego jest istotnie wyższe od inflacji poniżej celu, o tyle dla kolejnych lat mniej więcej tak samo prawdopodobne jest kształtowanie się inflacji poniżej jak i powyżej 2,5%" - podkreślił NBP.

Stopa referencyjna

Prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej wynosi 0,43% na 2020 r. oraz 0,16% na 2021 r. i 0,46% w 2022 roku, wynika z raportu NBP. W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 0,97% na 2020 r. oraz 0,9% na 2021 r. i 1,11% w 2022 roku.

"Scenariusz centralny dla stopy referencyjnej NBP wskazuje, że obecny poziom podstawowej stopy procentowej NBP zostanie utrzymany w kolejnym roku. Prognoza centralna na 2021 r. wynosi 0,16%, zaś granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa to 0,06-0,51%. W 2022 r. stopa referencyjna NBP znajdzie się zapewne między 0,1% a 0,96% (są to granice 50-procentowych przedziałów prawdopodobieństwa). W przypadku tego horyzontu scenariusz centralny nie jest dobrze zarysowana Prognoza centralna wynosi 0,46%, ale równie prawdopodobne są wartości zbliżone do 0%" - czytamy w raporcie.

RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w tym roku - łącznie o 1,4 pkt proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej, która wynosi obecnie 0,1%.