Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 9,2 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wyrównany sezonowo spadł w III kw. br. o 4,3 proc. w strefie euro oraz o 3,9 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 7 proc. spadku w tym ujęciu.

Najmocniejsze wzrosty PKB wśród krajów UE zanotowała Francja (+18,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem), Hiszpania (+16,7 proc.) i Włochy (+16,1 proc.). Najmniejszą dynamikę wzrostu gospodarczego zanotowano z kolei na Litwie (+3,7 proc.), w Czechach (+6,2 proc.) i na Łotwie (+6,6 proc.).

Choć w ujęciu kwartalnym w całej wspólnocie obserwowano wzrosty PKB, w ujęciu rocznym gospodarki europejskie wciąż są na pokaźnym minusie.