Konsensus rynkowy przewidywał 3 proc. spadku PKB w IV kw. ub. r.

"W IV kwartale 2020 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się realnie o 0,7 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 2,8 proc." - czytamy w komunikacie.

Prezentowany szybki szacunek PKB za IV kwartał 2020 r. uwzględnia efekty wystąpienia COVID-19 i wprowadzenie rządowych środków celem przeciwdziałania skutkom pandemii. Metody i źródła danych wykorzystane do szacunku PKB nie uległy zmianie. W zakresie źródeł danych zostały podjęte działania mające na celu zapewnienie ich kompletności i porównywalności, podał GUS.

Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za IV kwartał 2020 r., który zostanie opublikowany w dniu 26 lutego 2021 r.

Dynamika realna produktu krajowego brutto / GUS
Dynamika realna produktu krajowego brutto wyrównanego sezonowo / GUS