Szef resortu rozwoju i technologii podczas poniedziałkowego wystąpienia w Warszawie zaznaczył, że 25 lat temu nasz kraj stał się pełnoprawnym członkiem OECD. Podkreślił, że organizacja ta była "pierwszą instytucją świata zachodniego o charakterze integracyjnym, do której Polska została przyjęta po odzyskaniu suwerenności i przemianach ustrojowych".

"Przystępując do OECD polskie PKB per capita stanowiło 40 proc. średniej państw OECD, dziś wynosi blisko 70 proc." - mówił. Zwrócił uwagę, że Polska w regionie Europy Środkowej stała się motorem wzrostu gospodarczego. "W ostatnim 20-leciu w UE osiągnęliśmy największy wzrost udziału w wytwarzaniu PKB" - zaznaczył.

Reklama

Jak mówił, fundamentalna zmiana, która miała miejsce w polskiej gospodarce w latach 90. ubiegłego wieku, była możliwa, m.in. dzięki pomocy OECD, która wsparła nasz kraj w opracowaniu kluczowych reform zarówno gospodarczych, jak i w zakresie polityki publicznej, w tym w sektorze edukacji czy zatrudnienia.

Sekretarz generalny OECD Mathias Cormann obecny na konferencji podkreślił, że od czasu przystąpienia Polski do organizacji w 1996 r. polski PKB per capita wzrósł ponad czterokrotnie. "Polska po dziś dzień stanowi inspirujący przykład dla innych byłych państw komunistycznych tego, jak dokonać udanej transformacji w kierunku gospodarki rynkowej i z sukcesem konkurować na rynku globalnym" - powiedział.

Mówiąc o kluczowych zmianach, jakie dokonały się w Polsce od czasu przystąpienia do OECD, Cormann wskazał m.in. na integrację z gospodarką światową, poprzez włączenie jej do międzynarodowych łańcuchów dostaw. Zwrócił uwagę, że ponad 40 proc. zatrudnienia na rynku wewnętrznym jest powiązane z rynkiem międzynarodowym.

Dodał, że Polska wyszła obronną ręką z dwóch poważnych kryzysów gospodarczych od czasu przystąpienia do OECD - w 2008 r. oraz spowodowanego COVID.

"Dzięki podjętym w odpowiednim czasie przez polski rząd środkom zaradczym Polska zdołała złagodzić negatywny wpływ pandemii na gospodarstwa domowe i firmy, co pozwoliło jej odbudować PKB (...) szybciej niż w przypadku innych państw" - wskazał. Jak mówił, Polska wykorzystuje obecne ożywienie do działań na rzecz tworzenia odpornego i zrównoważonego wzrostu. "Jest na dobrej drodze do skorzystania z możliwości, jakie stwarza transformacja cyfrowa" - dodał.

Jego zdaniem wśród wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć nasz kraj m.in. w następstwie pandemii są te związane ze wzrostem produktywności i PKB na głowę mieszkańca. Cormann zwrócił też uwagę na na potrzebę zwiększenia poziomu innowacyjności, co pozwoli na większy udział małych i średnich firm w krajowym i międzynarodowym rynku, czy zniwelowania niedoborów siły roboczej i pracowników o określonych kwalifikacjach, co pomoże w poprawie produktywności.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) skupia 37 wysoko rozwiniętych i demokratycznych krajów. Jej celem jest wspieranie państw członkowskich, aby mogły osiągnąć jak najwyższy poziom wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz standardu życia. OECD współdziała także na rzecz równomiernego rozwoju gospodarczego oraz promuje rozwój handlu światowego.

Polska została przyjęta do organizacji w 1996 r., co wpłynęło m.in. na szersze otwarcie polskiej gospodarki oraz poprawę jej konkurencyjności i produktywności; dzięki OECD nastąpił także wzrost wymiany handlowej i kapitałowej z zagranicą.