W odpowiedzi na pytanie, na kogo "odda Pani/Pan głos w drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbędzie się 12 lipca", 47 proc. ankietowanych wskazało na Andrzeja Dudę, a 46 proc. na Rafała Trzaskowskiego. 7 proc. badanych przyznało, że trudno im powiedzieć.

Z sondażu wynika, że wśród osób zdecydowanych, 51 proc. wskazało na ubiegającego się o reelekcję prezydenta (poprzednio 53 proc.), a na jego rywala 49 proc. (47 proc. w poprzednim badaniu).

Udział w wyborach 12 lipca zadeklarowało w badaniu 75 proc. badanych (poprzednio 64 proc.). 56 proc. weźmie w nich udział "zdecydowanie", a 19 proc., że "raczej tak". 17 proc. badanych deklaruje, że nie zagłosuje w II turze (8 proc. "zdecydowanie nie", a 9 proc. "raczej nie"). 8 proc. przyznało, że "trudno powiedzieć".

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 3 do 7 lipca 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1094.