W badaniu Ipsos zapytał Polaków o to, czy chcieliby żeby szef PO Donald Tusk został premierem, jeśli opozycja wygra wybory parlamentarne i przejmie władzę od PiS. 63 proc. ankietowanych nie chce powrotu szefa PO na stanowisko szefa rządu, z kolei 34 proc. Polaków chce Tuska jako premiera.

Ale wyborcy KO chcą

Reklama

Odpowiedź "zdecydowanie nie" wybrało 43 proc. badanych, "raczej nie" 17 proc. ankietowanych. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 12 proc., a "raczej tak" - 22 proc. badanych. Niezdecydowani stanowili 4 proc. próby.

W przypadku odpowiedzi jedynie wyborców KO, Polski 2050, Lewicy i PSL, 43 proc. badanych zaznaczyło odpowiedź "zdecydowanie tak", a 24 proc. "raczej tak". "Raczej nie" odpowiedziało 19 proc., a "zdecydowanie nie" 12 proc. ankietowanych. Niezdecydowani stanowili 2 proc. próby.

Przy podziale odpowiedzi wg. sympatii partyjnych 92 proc. wyborców PiS wybrało odpowiedź "nie", 5 proc. tak, a 2 proc. nie miało zdania. Wyborcy KO odpowiadający "tak" stanowili 81 proc., a "nie" 17 proc. badanych. "Nie wiem / trudno powiedzieć" wybrało 2 proc.

Wyborcy Polski 2050 w większości (58 proc.) odpowiedzieli "nie". Odpowiedzi "tak" udzieliło 40 proc. z nich. Niezdecydowani stanowili 2 proc. badanych. Wyborcy Lewicy w większości (57 proc.) widzieliby Tuska na stanowisku premiera po wygranych wyborach przez opozycję. Odmiennej odpowiedzi udzieliło 43 proc. wyborców Lewicy.

Konfederacja zdecydowanie nie chce

Elektorat Konfederacji w 86 proc. odpowiedział "nie", odpowiedzi "tak" udzieliło 12 proc. z nich. Niezdecydowani stanowili 2 proc. W przypadku wyborców PSL 57 proc. odpowiedziało "tak", 34 proc. "nie", a 10 proc. z nich nie miało zdania na ten temat.

W przypadku uwzględnienia jedynie odpowiedzi wyborców niezdecydowanych co do tego, na kogo oddadzą głos w wyborach, 75 proc. z nich nie chciałoby, aby Tusk został premierem. Odpowiedzi "tak" udzieliło 9 proc. z nich, a 15 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć".

Biorąc pod uwagę tylko odpowiedzi niegłosujących, 66 proc. z nich odpowiedziało "nie", 28 proc. "tak", a 6 proc. było niezdecydowanych.

Badanie przeprowadzono metodą CATI (telefonicznie) 19-21 grudnia 2022 br. na 1000 osobowej grupie respondentów.

Autor: Adrian Kowarzyk