Wygrywają takie propozycje, które są symboliczne czy nośne wizerunkowo, ale o małej wadze dla budżetu. Spośród wszystkich zaproponowanych przez nas opcji najwięcej wskazań (66 proc.) ma redukcja liczby wiceministrów i pełnomocników rządu. Być może ma to związek z tym, że - jak wielokrotnie informowały media - znajdujący się już w stanie dymisji gabinet Mateusza Morawieckiego pobił wszelkie rekordy, jeśli chodzi o jego liczebność. Skład Rady Ministrów liczył 28 osób (właczając premiera), z czego ok. jedna trzecia to ministrowie bez teki. Do tego około 80 wiceministrów w poszczególnych resortach i Kancelarii Premiera, a także niemal 60 rządowych pełnomocników.

Na drugim miejscu, jeśli chodzi o odsetek wskazań, znalazła się pozycja dotycząca ograniczenia liczby ministerstw i podległych im instytucji (61 proc.).

Całkiem sporo, bo aż 51 proc. ankietowanych, popiera pomysł wprowadzenia kryteriów dochodowych przy wypłacie 800 plus. Dużo mniejszym poparciem cieszą się pomysły rezygnacji ze sztandarowych inicjatyw poprzedniego rządu, takich jak CPK czy inwestycje w atom. Minimalnym poparciem, zaledwie 12 proc., cieszy się pomysł ograniczenia wydatków zbrojeniowych.

Reklama