Kandydaturę Moniki Horny-Cieślak poparło 246 posłów, 195 było przeciw, wstrzymało się trzech. Większość bezwzględna, konieczna do wyboru, wynosiła 223 głosy. Zgodę na powołanie rzecznika musi jeszcze wyrazić Senat.

Jedyna kandydatka

Horna-Cieślak była jedyną kandydatką na urząd RPD. Została zgłoszona przez KO, Lewicę, PSL-TD i Polskę 2050 - TD. W debacie poprzedzającej głosowanie Marzena Okła-Drewnowicz (KO), zwracając się do wszystkich dzieci, powiedziała: "już nigdy rzecznik praw dziecka nie będzie odwracał oczu, gdy będzie działa się krzywda, nigdy nie będzie się odwracał plecami od waszych potrzeb, to wam obiecujemy".

Reklama

"Po tych pięciu latach pychy, pogardy, obojętności, ideologicznych wojen, polskim dzieciom po prostu potrzebny jest cudowny człowiek. To będzie fundament tej jakościowej zmiany" - wskazała.

Dorota Łoboda (KO) wskazała, że młode osoby są coraz bardziej świadome swoich praw. "Domagają się podmiotowego traktowania. Osobą, która to rozumie i wie, że dzieci to ludzie, jest Monika Horna-Cieślak. Przede wszystkim jest to osoba, która swoją wrażliwością, swoim doświadczeniem pokazała, ze umie, potrafi, słucha i współpracuje z młodymi osobami" - zaznaczyła.

Rzecznik Praw Dziecka to nie może być namiestnik partii politycznej

Maja Ewa Nowak (Polska 2050-Trzecia Droga) przekazała, że rzecznik praw dziecka powinien być głosem tych, którzy są najmniej słyszalni. "Dokładnie tak, jak od wielu lat robi to pani Monika Horna-Cieślak" - zaznaczyła. "Chcemy przywrócić podmiotowość dzieciom i uważamy, ze pani Monika Horna-Cieślak będzie idealną kandydatką" - oceniła.

Krzysztof Paszyk (PSL-Trzecia Droga) wskazał, że rzecznik praw dziecka to nie może być namiestnik partii politycznej, nie może być adresatem wytycznych politycznych. "Rzecznik praw dziecka musi być jak najdalej od polityki" - podkreślił. Zwracając się do Hornej-Cieślak wskazał, że jest przed nią wiele wyzwań.

Poseł PiS Zbigniew Bogucki ocenił, że podczas posiedzenia komisji nie usłyszał od Moniki Hornej-Cieślak odpowiedzi na zadane pytania. "Ten brak odpowiedzi, niestety, jest powodem tego, ze trudno poprzeć kandydatkę, która nie prezentuje swoich poglądów, swojego programu. Dlatego klub PiS będzie głosował w tej sprawie przeciw" - mówił.

"Przez ostatnie lata polskie dzieci nie miały swojego Rzecznika"

"Przez ostatnie lata polskie dzieci nie miały swojego Rzecznika. Nie miały rzecznika, który stawałby zawsze i bezkompromisowo po ich stronie" - powiedziała natomiast przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, posłanka Katarzyna Kotula (Lewica).

"(Polskie dzieci - PAP) miały rzecznika, który prowadził jakąś swoją prywatną, osobistą krucjatę, wojnę, tylko i wyłącznie o zarodki" - dodała. "Ale te mroczne czasy dla polskich dzieci się kończą" - zaznaczyła.

Grzegorz Adam Płaczek (Konfederacja) ocenił, że "jest to przerażające, że jedyny kandydat na stanowisko rzecznika praw dziecka tak jawnie i bez większego namysłu popiera ideologizację najmłodszych obywateli w polskich szkołach". Podkreślił, ze obowiązkiem rodziców jest ochrona dzieci.

Tworzyła kampanie społeczne, budowała przyjazny wymiar sprawiedliwości

Horna-Cieślak jest adwokatką, aktywistką i działaczką społeczną. Od 19. roku życia zajmuje się ochroną praw dzieci. Udziela pomocy prawnej osobom młodym, doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej. W swojej działalności na rzecz dzieci podejmuje szerokie działania m.in. legislacyjne, szkoleniowe, koordynuje projekty edukacyjne.

Tworzyła kampanie społeczne, budowała przyjazny wymiar sprawiedliwości, świadczyła indywidualne konsultacje i wsparcie dla klientów Centrum Pomocy Dzieciom w ramach współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Jest członkinią Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przewodniczącą Sekcji Praw Dziecka oraz członkinią Komisji ds. współpracy z sądami przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest także autorką programu HELP Rady Europy.

Horna-Cieślak jest współautorką wielu aktów prawnych dotyczących praw dzieci, w szczególności ustawy o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawy Kamilka z Częstochowy, oraz ustawy zwiększającej dostęp do psychologa osobom młodym bez zgody opiekuna prawnego, które współtworzyła z młodzieżą.

Kadencja obecnego rzecznika Mikołaja Pawlaka upływa 14 grudnia.

Autorka: Karolina Kropiwiec