"Zależy nam na tym, żeby dzieci nie były poddawane presji ideologicznej. A z wypowiedzi kandydatki wynika wprost, że jest otwarta na presje ideologiczną" - wyjaśnił Mariusz Błaszczak. Zaznaczył, że chodzi o tęczowe piątki. "Uważamy, że to nie jest dobre rozwiązanie, żeby taką ideę popierać w edukacji, a pani kandydatka, wczoraj wyraźnie się za tym opowiedziała" - dodał.

Sprzeciw PiS nie na wiele się zdał i Monika Horna-Cieślak została Rzecznikiem Praw Dziecka. Jej kandydaturę poparło 246 posłów, 195 było przeciw, wstrzymało się trzech.

Sejmowe komisje edukacji, nauki i młodzieży oraz sprawiedliwości i praw człowieka zarekomendowały w poniedziałek kandydaturę Moniki Horny-Cieślak na urząd Rzecznika Praw Dziecka.

Za pozytywnym zaopiniowaniem kandydatki KO, Lewicy, PSL-TD i Polski 2050 - TD głosowało 36 posłów, 14 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Reklama

Wcześniej Monika Horna-Cieślak odpowiadała na pytania posłów i organizacji pozarządowych. Wśród najważniejszych wyzwań wymieniła m.in. reakcję na kryzys zdrowia psychicznego, przemoc rówieśniczą oraz dyskryminację dzieci i młodzieży.

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Uchwałę Sejmu o powołaniu rzecznika, marszałek Sejmu przesyła marszałkowi Senatu, a Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika w ciągu miesiąca.

Kadencja obecnego rzecznika Mikołaja Pawlaka upływa 14 grudnia.

Horna-Cieślak urodziła się 5 grudnia 1989 r. w Grudziądzu. Jest adwokatką, aktywistką i działaczką społeczną. Od 19. roku życia zajmuje się ochroną praw dzieci. Udziela pomocy prawnej osobom młodym, doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej. W swojej działalności na rzecz dzieci podejmuje bardzo szerokie działania m.in. legislacyjne, szkoleniowe, koordynuje projekty edukacyjne.

Horna-Cieślak tworzyła kampanie społeczne, budowała przyjazny wymiar sprawiedliwości, świadczyła indywidualne konsultacje i wsparcie dla klientów Centrum Pomocy Dzieciom w ramach współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Jest członkinią Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przewodniczącą Sekcji Praw Dziecka oraz członkinią Komisji ds. współpracy z sądami przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest także autorką programu HELP Rady Europy.

Kandydatka jest współautorką wielu aktów prawnych dotyczących praw dzieci, w szczególności ustawy o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawy Kamilka z Częstochowy, oraz ustawy zwiększającej dostęp do psychologa osobom młodym bez zgody opiekuna prawnego, które współtworzyła z młodzieżą. (PAP)

autorki: Marta Stańczyk, Edyta Roś