Premier w rozmowie z "Wprost" zaznaczył, że sposobem na poprawę dzietności jest umożliwienie kobietom, by mogły łączyć zarówno rozwój osobisty, jak i zakładanie rodziny, a nie musiały wybierać między jednym bądź drugim.

Zapytany, czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku dot. uznania za sprzeczny z konstytucją przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku ciężkiej, nieodwracalnej wady płodu, pozbawił kobiety wyboru, odpowiedział, że "po tym wyroku nie ma bezwzględnego zakazu stosowania aborcji".

Jak tłumaczył, w przypadku zagrożenia zdrowia czy życia kobiety, możliwość przeprowadzenia zabiegu aborcji jest cały czas dostępna.

"Po pierwsze, zawsze byłem i nadal jestem zwolennikiem kompromisu aborcyjnego w takim kształcie, w jakim funkcjonował przez te prawie 30 lat. Po drugie, minister zdrowia wydał stosowny okólnik z dyrektywami, zgodnie z którymi żaden lekarz nie musi czuć się zagrożony w przypadku wykonywania aborcji, jeśli są spełnione przesłanki prawne, żeby taki zabieg wykonać" - podkreślił.

Reklama

W październiku 2020 roku Trybunał Konstytucyjny za sprzeczny z konstytucja uznał przepis dopuszczający aborcję w przypadku ciężkiej, nieodwracalnej wady płodu. W mocy pozostał przepis dopuszczający przerwanie ciąży, gdy zagraża ona życiu i zdrowiu kobiety. Orzeczenie TK wywołało protesty w całym kraju. Wyrok opublikowano pod koniec stycznia 2021 roku.(PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska