Na wspólnej konferencji w Senacie, obok Bosackiego, wystąpili też wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka (Koło PPS) wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (KP-PSL), senatorowie Krzysztof Kwiatkowski (Koło Senatorów Niezależnych), senator Jan Filip Libicki (KP-PSL) oraz przewodniczący partii Polski 2050 Michał Kobosko.

Bosacki przedstawił wspólnych kandydatów większości senackiej do Rady Polityki Pieniężnej.

"Są to dr hab. Przemysław Litwiniuk, profesor na Wydziale Ekonomicznym SGGW; pan dr Ludwik Kotecki - b. wiceminister finansów, obecnie doradca ekonomiczny w Senacie oraz pani Joanna Tyrowicz - prof. na Wydziale Zarządzania UW" - powiedział Bosacki.

Kandydatury Koteckiego i Litwiniuka zostaną zgłoszone w styczniu, a Tyrowicz - na jesieni.

Senat wskazuje trzech z dziewięciu członków RPP. Pod koniec stycznia 2022 r. upływa kadencja wybranych w 2016 r. przez Senat Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego, a w listopadzie przyszłego roku - Rafała Sury.