Na ostatnim posiedzeniu w 2023 r. (6-7 grudnia) RPP pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

 • stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej;
 • stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej;
 • stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej;
 • stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej;
 • stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.

Kiedy w najbliższych miesiącach może dojść do zmian? Sprawdź harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej na 2024 rok.

Reklama

Stopy procentowe. Kiedy odbędą się posiedzenia RPP w 2024 r.?

STYCZEŃ

 • 8-9 (poniedziałek-wtorek);

LUTY

 • 6-7 (wtorek-środa);

MARZEC

 • 5-6 (wtorek-środa);

KWIECIEŃ

 • 3-4 (środa-czwartek);

MAJ

 • 8-9 (środa-czwartek);

CZERWIEC

4-5 (wtorek-środa);

LIPIEC

 • 2-3 (wtorek-środa);

SIERPIEŃ

 • 20 (wtorek);*[posiedzenie niedecyzyjne]

WRZESIEŃ

 • 3-4 (wtorek-środa);

PAŹDZIERNIK

 • 1-2 (wtorek-środa);

LISTOPAD

 • 5-6 (wtorek-środa);

GRUDZIEŃ

 • 3-4 (wtorek-środa).