Notę uznaniową najczęściej wystawia się w przypadku zwrot towarów lub udzielenia rabatu cenowego.

Zobacz też: