Prawo wykonywania zawodu rzeczoznawca majątkowy uzyskuje od dnia wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych prowadzonego przez Ministra Infrastruktury, który publikowany jest w Dzienniku Urzędowym MI oraz na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury.

Aby uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną, do którego kwalifikowane są osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie, ukończone studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości oraz odbytą roczną praktykę zawodową.

Prowadzenie działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawcy majątkowego bez stosownych uprawnień grozi karą grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności (art. 198 ustawy).

Zobacz też: