W odniesieniu do PKB - koszty pracy wytworzenia jednostki produktu krajowego brutto można wyrazić jako relację godzinowego kosztu pracy do godzinowej wydajności pracy czyli, że jednostkowy koszt pracy to udział kosztów pracy w PKB.

Gdzie:

Zobacz też: