Dźwignię finansową warto stosować w przypadku gdy dofinansowanie podmiotu kapitałem obcym pozwoli zwiększyć zyski w stopni zapewniającym spłatę kosztów pozyskania kapitału.

Kolejnym etapem analizy rentowności jest ustalenie poziomu dźwigni finansowej. Określa ona zależność pomiędzy zmianą wartości zysku operacyjnego a zmianą zysku netto i określany jest wzorem:

DFL = proc.DNP / proc. DEBIT

gdzie:

Zobacz też