Inaczej mówiąc wskaźnik MVA określa jaki kapitał został uzyskany, lub stracony, od momentu swojego powstania.

Rynkowa wartość dodana (MVA) wyrażona jest wzorem:

gdzie:

Zobacz też: