Przykładowe dane jakie należy podać przy metodzie credit scoring:

 • zawód
 • wykształcenie
 • status mieszkaniowy
 • okres zamieszkania pod obecnym adresem
 • wysokość miesięcznych dochodów
 • posiadanie telefonu
 • wiek i stan cywilny
 • liczbę osób pozostającą na utrzymaniu kredytobiorcy
 • posiadane rachunki bankowe
 • posiadanie ubezpieczenia na życie
 • posiadanie samochodu
 • posiadane karty płatnicze
 • okres zatrudnienia w tym samym przedsiębiorstwie

Analiza scoringowa danych z karty aplikacyjnej dokonywana jest przy użyciu metod statystycznych. Każdej z cech kredytobiorcy przypisywane są punkty według skali wag.