Stosowanie techniki marketingowej cross-selling ma na celu uzależnienie klienta od jednej firmy oraz zminimalizowanie ryzyka jego przejścia do konkurencji. Dlatego banki sprzedają swoim klientom zestaw różnych produktów bankowych w jednej paczce.

Przykładem cross-sellingu w bankowości jest np. powiązanie udzielenia kredytu z koniecznością założenia konta w danym banku i dodatkowym ubezpieczeniem.

Cross-selling staje się bardzo popularny, ponieważ sprzedaż dodatkowych usług aktualnemu klientowi pozwala na zwiększenie dochodów osiągany przez firmę z pominięciem kosztów koniecznych do pozyskania nowego klienta.

Zobacz też: