Stopień dźwigni całkowitej pokazuje, w jakim stopniu wzrośnie wartość wypracowanego przez firmę zysku netto przy uwzględnieniu zmiany wartości sprzedaży, przychodów i kosztów finansowych i obliczany jest wzorem:

DTL = DOL x DFL

gdzie:

Zobacz też