Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Forma prawna spółka akcyjna
Data założenia 1991
Lokalizacja al. Jana Pawła II 24 00-133 WARSZAWA
Siedziba Warszawa
Numer KRS
Prezes Andrzej Klesyk
Branża ubezpieczenia
Produkty usługi ubezpieczeniowe
Kapitał zakładowy 86 352 300 zł, kapitał wpłacony w całości.
Giełda PZU
Symbol akcji PZU
Strona internetowa

PZU prowadzi działalność ubezpieczeniową w formie spółki akcyjnej od 23 grudnia 1991 roku - w wyniku przekształcenia z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej PZU. W ramach swojej podstawowej działalności ubezpieczeniowej PZU oferuje swoim klientom ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie i pozostałe ubezpieczenia osobowe.

Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym (PTE PZU zarządzający OFE PZU), funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi(TFI PZU, PZU AM).

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji ubezpieczeniowych i finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej.