Powstaje on na bazie anonimowych ankiet wysyłanych do menadżerów z całego kraju, którzy odpowiadają na pytania dotyczące swojej branży. Oceniają oni jak zmieniła się sytuacja w branży w relacji do poprzedniego miesiąca pod kątem nowych zamówień, poziomu produkcji, dostaw zapasów oraz zatrudnienia. Do wyboru maja trzy stopnie oceny sytuacji jako: lepszą, gorszą lub taką samą.

Indeks PMI obliczany jest jako średnia ważona z utworzonych na podstawie otrzymanych odpowiedzi subindeksów, które są korygowane o czynniki sezonowe. Odzwierciedla procentową liczbę wskazań osób, które w ankiecie określiły sytuację w branży jako lepszą lub gorszą. W uproszczeniu można powiedzieć, że gdy PMI jest na poziomie 50 pkt. oznacza to, że liczba respondentów po stronie „lepiej” i „gorzej” była taka sama.

Interpretacja PMI - Indeks PMI jest wskaźnikiem wyprzedzającym koniunktury. Co prawda sektor produkcyjny ma tylko częściowy udział w PKB, jednak procesy w nim zachodzące (ożywienie i załamanie) ściśle związane są z cyklem koniunktury. Dlatego wskazania PMI nie dotyczą tylko sektora produkcyjnego, ale również całej gospodarki.

Wartość indeksu PMI na poziomie 50 pkt jest punktem neutralnym. Wskazanie powyżej tej wartości świadczy o dobrej koniunkturze w gospodarce, natomiast jeżeli indeks PMI jest poniżej 50 pkt oznacza to, że zmiany w gospodarce są negatywne. Wskazanie poniżej 40 pkt. oznacza kryzys.

Reklama

Odpowiednikiem indeksu PMI na rynku amerykańskim jest indeks ISM (ang. Institute for Supply Management)