Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju został wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku (Dz. U. z 1998 r. Nr 157, poz. 1031).

Identyfikatory rejestru TERYT są obowiązującym standardem identyfikacji terytorialnej dla organów prowadzących urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej. W zależności od potrzeb danego rejestru lub systemu identyfikatory rejestru TERYT mogą być stosowane w zakresie pełnym lub częściowym.

TERYT składa się z systemów składowych:

  • identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego TERC,
  • identyfikatorów i nazw miejscowości SIMC,
  • rejonów statystycznych i obwodów spisowych BREC,
  • w skład NOBC wchodzi również centralny katalog ulic ULIC).