Po dokładnym ustaleniu wartości wierzytelności, hipoteka kaucyjna może być zmieniona w hipotekę zwykłą.

Zobacz też: