Etycznym fundamentem GIPS jest zasada rzetelnej prezentacji i pełnego ujawnienia informacji.

GIPS został stworzony przez CFA Institute.