Najczęstszą przyczyną deflacji jest zbyt mała, w relacji do wzrostu gospodarczego, emisja pieniądza.

Inną przyczyną występowania deflacji jest zbyt wysokie oprocentowanie lokat terminowych przez co Tezauryzacja pieniądza jest zbyt duża.

Zobacz też: