Zawarcie umowy typu standstill umożliwia rozpoczęcie rozmów pomiędzy stronami na temat restrukturyzacji zadłużenia przy jednoczesnym zawieszeniu wymagalności roszczeń, zaniechaniu egzekucji.

Zobacz też: