Największą popularność zyskują zwykle podczas dekoniunktury na rynku akcji. Ze względu na niską stopę zwrotu w tego typu funduszach, trzeba założy odpowiednio długi horyzont inwestycyjny.

Zobacz też: