Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego oraz poprawy stopy życiowej obywateli.

OECD opracowuje i wprowadza w życie wspólne zasady (wytyczne) i normy działania (standardy) w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. OECD zajmuje się także pomocą dla najbiedniejszych państw.

Państwa członkowskie OECD:

 • Australia (1971)
 • Austria (1961)
 • Belgia (1961)
 • Chile (2010)
 • Czechy (1995)
 • Dania (1961)
 • Estonia (2010)
 • Finlandia (1969)
 • Francja (1961)
 • Grecja (1961)
 • Hiszpania (1961)
 • Holandia (1961)
 • Islandia (1961)
 • Irlandia (1961)
 • Izrael (2010)
 • Japonia(1964)
 • Kanada (1961)
 • Korea Południowa (1996)
 • Luksemburg (1961)
 • Meksyk (1994)
 • Niemcy (1961)
 • Norwegia (1961)
 • Nowa Zelandia (1973)
 • Polska (1996)
 • Portugalia (1961)
 • Słowacja (2000)
 • Słowenia (2010)
 • Szwajcaria (1961)
 • Szwecja (1961)
 • Turcja (1961)
 • USA (1961)
 • Węgry (1996)
 • Wielka Brytania (1961)
 • Włochy (1961)