Umowa pożyczki zawierana jest na określony czas uzgodniony między stronami. Pożyczka może być, ale nie musi być odpłatna.