Transakcje MO/TO/IO, są to transakcje bez fizycznego użycia karty. Polegają one na podaniu numeru karty i innych unikalnych danych karty płatniczej (dane właściciela, termin ważności, kod CVC2 lub CVV2) służących do autoryzacji transakcji.