W zależności od liczby okresów n, wykres średniej ruchomej szybciej lub wolniej reaguje na zmiany cen. Analitycy rynku akcji, przy wyznaczaniu trendów często używają dwóch średnich, tzw. szybkiej i wolnej. Przecięcie linii wolnej (o większej liczbie okresów) przez szybką od dołu wyznacza początek trendu wzrostowego i odwrotnie, przecięcie linii wolnej przez szybką od góry oznacza początek trendu spadkowego, oznacza więc sygnał sprzedaży.