Dzięki inwestowaniu za pomocą funduszu parasolowego możliwe jest nie płacenie podatku od zysków kapitałowych przy zmianie polityki inwestycyjnej, np. przy przeniesieniu środków z subfunduszu akcyjnego do obligacyjnego. Z prawnego punktu widzenia, inwestor pozostaje w takim przypadku cały czas w obrębie jednego funduszu. Dopiero wycofanie środków z funduszu parasolowego traktowane jest jako zakończenie inwestycji.

Zobacz też: