Organizacje płatnicze udostępniają swoim członkom (wystawcom kart) swój system płatniczy oraz znak towarowy (logo umieszczane na kartach). Istnieją dwa rodzaje organizacji płatniczych: bankowe (Visa, masterCard, JCB – Japan Credit Bureau) i klubowe (np. American Express i Diners Club).

Organizacje bankowe współpracują z bankami w ramach zdecentralizowanego systemu. Organizacje klubowe natomiast same wystawiają karty płatnicze i organizują proces ich akceptacji. Oferują one posiadaczom kart członkostwo w prestiżowym klubie i zapewnienie wysokiego ubezpieczenia oraz wielu atrakcyjnych zniżek u swoich partnerów.

Podstawowym źródłem przychodów organizacji płatniczych są prowizje od transakcji kartami (Interchange fee) pobierane za pośrednictwem agentów rozliczeniowych.