EZO SA
Forma prawna spółka akcyjna
Lokalizacja ul. Grzybowska 3/12 00-132 Warszawa
Numer KRS
Prezes Maciej Fenicki
Branża recykling
Produkty przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
Giełda EZO
ISIN Szablon:ISIN
Symbol akcji EZO
[http:/www.ezo-recycling.pl Strona internetowa]

Przedmiotem działalności spółki EZO jest zagospodarowanie energii skumulowanej w zmieszanych odpadach opakowaniowych. Spółka realizuje inwestycje polegające na budowie lokalnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, w oparciu o technologię ACREN. EZO dzięki zastosowaniu unikalnych technologii chemicznego oczyszczania odpadów opakowaniowych oraz depolimeryzacji tworzyw sztucznych uzyskuje znaczącą ilości paliwa energetycznego w postaci płynnych węglowodorów, które dalej z łatwością mogą być przetworzone na energię elektryczną i cieplną.

Akcje spółki EZO notowane są na alternatywnym rynku warszawskiej giełdy NewConnect od styczna 2010 roku.