Bank udzielający kredytu wymaga zazwyczaj poręczenia spłaty wierzytelności przez inną osobę w przypadku, gdy kredytobiorca nie ma pełnej zdolności kredytowej. W takim przypadku bank sprawdza także zdolność kredytową poręczyciela.

Zobacz też: