W przypadku funduszy o międzynarodowym charakterze z powodu różnych stref czasowych mogą występować rozbieżności cenowe. Zarządzający funduszami mogą szybko przerzucać pozycje pomiędzy różnymi strefami próbując zarobić na różnicach kursowych.

Czytaj też