EBF reprezentuje interesy sektora bankowego w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej. Organizacja wydaje rekomendacje oraz standardy dobrych praktyk bankowych. Z inicjatywy EBF podniesiono gwarantowaną kwotę depozytów a także wypracowano standardy przenoszenia kont bankowych, co zostało wprowadzone również w Polsce. EBF promuje stanowiska sektora bankowego w gremiach międzynarodowych. Organizacja chroni i reprezentuje interesy swoich członków a także wspiera nowych członków przy tworzeniu procedur przystąpienia do UE i do strefy euro. EBF współpracuje z instytucjami europejskimi przy tworzeniu aktów prawnych.

Członkowie EBF