Resplit polega na podwyższeniu wartości nominalnej każdej akcji przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego kapitału akcyjnego. W efekcie resplitu zmniejsza się liczba akcji, przy jednoczesnym zachowaniu ich łącznej wartości i proporcji udziałów akcjonariuszy.