Franczyzodawca – podmiot gospodarczy, który odpłatnie udostępnia prawa do swojego znaku towarowego i know-how w ramach umowy franczyzy. W zamian za opłaty franczyzowe franczyzobiorca zyskuje także dostęp do korzystania metod prowadzenia działalności gospodarczej i wiedzy technicznej.

Zobacz też: