W odróżnieniu od maklera, który jako pośrednik w imieniu osób trzecich obraca papierami wartościowymi, ponosi pełną odpowiedzialność za zawierane transakcje.

Firmy finansowe zazwyczaj zajmują się prowadzeniem zarówno działalności dealerskiej jak i maklerskiej. Dlatego, ze względu na możliwość konfliktu interesów (np. dobre transakcje idą na konto firmy z tytułu działalności dealerskiej, a złe na konto klienta z tytułu działalności maklerskiej), przy każdej zawieranej transakcji wymagane jest ujawnienie roli w jakiej strona obracająca papierami wartościowymi występowała.

Zobacz też: