Deklaracja wekslowa dotyczy weksla in blanco. Określa ona w jaki sposób i w jakich warunkach można uzupełnić weksel.

Zobacz też: