Dźwignia operacyjna uzyskiwana jest za pomocą obrotów. Efektem dźwigni operacyjnej jest szybszy wzrost zysków niż sprzedaży, który następuje po przekroczeniu progu rentowności.

Wzrost zysków w przypadku dźwigni operacyjnej jest tym większy im większy jest udział kosztów stałych w całkowitym koszcie produkcji.

Wynika to faktu, że wraz ze wzrostem produkcji, koszty stałe pozostają na niezmienionym poziomie, przez co rozkładają się na większą liczbę wytworzonych produktów, co powoduje zmniejszenie jednostkowego kosztu produktu, a zatem wzrost zysku przedsiębiorstwa.

Wzór na ustalenie zmiany zysku operacyjnego firmy w zależności od zmiany sprzedaży:

DOL = proc.DEBIT / proc.DS gdzie:

Zobacz też